South Metro Authentic Ancient Arts
François Auradon
9903 Valley View Road.
Eden Prairie, MN 55344

southmetrokarate@gmail.com

612 483 7763 (text only please)
South Metro
Authentic Ancient Arts

Links

Sensei Neil Stolsmark, 8th dan Karate, 9th dan Kobudo
Authentic Ancient Arts 
Okinawa Kobudo Doushi Rensei-kai®  

Sensei Bill Martin, 6th dan Karate, 4th dan Kobudo
Authentic Ancient Arts of Minnesota

Other Links
Shorinkan
Spirit Aikido

Like us on facebook:
https://www.facebook.com/SouthMetroAuthenticAncientArts